6934338337 Χρυσολωρά 13, Περιστέρι kanarisd_ep@yahoo.gr

Χρυσολωρά 13, Περιστέρι, Αθήνα Τ.Κ.: 12132

Τηλέφωνο: 6934338337

E-mail: kanarisd_ep@yahoo.gr

Υπεύθυνος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΑΡΗΣ

Κατηγορία: ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ – ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Επισκεψιμότητα: 104443

Ιστοσελίδα: http://www.balkan-k9.gr